Welkom op onze nieuwe site
Meer weten over onze werkwijze?

Mooie projecten realiseren, continu innoveren en grenzen verleggen. Met oog voor de maatschappelijke waarde van groen: een groene en gezonde leefomgeving waarin milieu, klimaatverandering, burgerparticipatie, duurzaamheid en biodiversiteit een steeds grotere rol spelen.
Wij denken graag met u mee over de beste inrichting van de groene ruimte; van integrale groenprojecten, tot kleinschalige, eenmalige opdrachten. Met kennis en kunde in eigen huis, van adviseurs, calculatoren, projectleiders, hoveniers en andere uitvoerenden.


Wij werken voor provincies, gemeenten, waterschappen, defensie, StaatsBosBeheer, natuurorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, infrabedrijven, bedrijfsleven, sportverenigingen en particulieren.

Neem contact op
Zandbeek Vebego 2844