Welkom op onze nieuwe site
Groenbeheer en -onderhoud

Beheer en onderhoud van groen is een vak apart. Wij beschikken over de juiste kennis en kunde om de natuur op een duurzame wijze te begeleiden. Met behulp van digitale technieken hebben we meer grip op beheer en onderhoud. Via databeheersystemen hebben we actueel zicht op de onderhoudssituatie en verbetermogelijkheden. 

Van openbaar groen en gezamenlijke tuinen bij wooncomplexen en zorgcentra, tot bedrijfstuinen en particuliere tuinen. Van sportvelden en recreatieterreinen tot schoolpleinen. Van bospercelen tot landschappen met unieke landschappelijke waarden. 

VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud 3
VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud OpenbareRuimte
Openbare ruimte

Bij de start van een beheercontract brengen we de status van de biodiversiteit en het klimaat in kaart met een nulmeting. De resultaten vertalen we naar concrete maatregelen.

Wij zijn vertrouwd met de diverse contractvormen, zoals prestatiecontracten, beeldbestekken en frequentiebestekken. We beschikken over een breed inzetbaar machine- en wagenpark en zowel allround groenmedewerkers als specialisten op diverse vakgebieden.

Bedrijfs- en particuliere tuinen

Deskundig onderhoud voor een langdurige en optimale tuinbeleving. Of het gaat over het snoeien van bomen en struiken, het maaien van gazon of het optimaal bemesten ervan, onze groenprofessionals zorgen ervoor dat uw tuin de gewenste uitstraling behoudt. 

De door ons verrichte onderhoudswerkzaamheden beperken zich niet alleen tot uw gazon of beplanting. Ook voor onkruidbestrijding op verhardingen bent u bij ons aan het juiste adres. 

VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Tuin
VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Sport en Recreatie
Sport & recreatie

Wij verzorgen een financieel én maatschappelijk verantwoord sportveldbeheer voor sportieve successen. Van renovatie tot groot en regulier onderhoud van sport- en recreatievelden volgens de hoogste normen van de sportbonden.

Onze gediplomeerde grasexperts geven maatwerkadvies voor een bestendige grasmat. Maar ook onderhouden wij kunstgrasvelden, atletiekbanen en tennisbanen van diverse ondergronden.

 

Landschapsbeheer

Een goed onderhouden landschap oogt letterlijk én natuurlijk beter!

Wij zetten ons in voor het behoud van bijzondere landschappen, waaronder heide- en veengebieden, natuurparken en moerasbossen. We onderhouden wallen struwelen en knotbomen en plaatsen natuurlijke afrasteringen en hekwerken langs fiets- en wandelpaden.

VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Landschapsbeheer
VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Exotenbestrijding
Exotenbestrijding

Exoten (of 'invasieve' soorten) zijn schadelijke planten en dieren die van nature niet voorkomen in ons land. We bestrijden exoten op een duurzame wijze; met een gedegen plan van aanpak, en met oog voor natuur en milieu.

Wij bestrijden de EikenProcessieRups, de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. In opdracht van diverse waterschappen bestrijden we de grote waternavel, een snelgroeiende waterplant.

Meer informatie

Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van groenbeheer en -onderhoud?

Neem contact op
VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud 2