Groenadvies

Om naar een groene en gezonde leefomgeving toe te werken en samen met onze opdrachtgevers impact te maken op het verduurzamen van het Nederland van de volgende generatie(s), is het belangrijk de juiste keuzes te maken in de inrichting en het beheer van groene ruimtes. De adviseurs van Vebego Groen zetten dagelijks hun kennis in om te werken aan praktisch en doelgericht groen advies voorafgaand aan, en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Geen dikke rapporten, maar concrete adviezen en oplossingen waar je mee aan de slag kunt. Dat doen we voor zowel externe opdrachtgevers en partners, als intern voor de projectleiders en uitvoerders van Vebego Groen.

Met innovatieve beheersystemen maken we het werk slimmer en efficiënter en de resultaten inzichtelijk. 

Meer over groenadvies
VebegoGroen Leefomgeving 3
Vebego Groen groenonderhoud
Klimaat en biodiversiteit

Het klimaat is aan het veranderen. De temperaturen stijgen, er is meer kans op hittestress, wateroverlast, overstromingen en extreme droogte. Doordat we steeds vaker geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van klimaatverandering, krijgen biodiversiteit en klimaat steeds meer maatschappelijke aandacht.

Het klimaatadviesteam van Vebego groen voert klimaatscans uit voor onze opdrachtgevers en adviseert klimaadadaptieve maatregelen. Denk aan (her)inrichtingsvoorstellen, het aanbrengen van groene gevels, groene daken en waterberging en het uitvoeren van bodemanalyses voor het opstellen van het bodemprofiel. 

Ecologie en biodiversiteit

Het ecologisch adviesteam van Vebego Groen biedt diverse diensten aan op het gebied van ecologie en biodiversiteit. Wij geven advies over diverse vraagstukken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, het provinciaal beleid en het bestrijden van exoten.

We voeren quickscans uit in het kader van de Natuurbeschermingswet, stellen ecologische werkplannen, compensatieplannen en soortenmanagementplannen op. We begeleiden tijdens de uitvoering, waaronder de check op nesten, nestkasten en burchten van dassen, en plaatsen faunavoorzieningen waar nodig. We voeren nader onderzoek uit bij vleermuizen, zoogdieren en amfibieën. 
We inventariseren insecten en planten conform Kleurkeu en stellen beheerplannen op in het kader van exotenbestrijding (Japanse duizendknoop, berenklauw, grote waternavel en de eikenprocessierups)

 

 

VebegoGroen Groenadvies Ecologie
VebegoGroen Iedereen doet mee Burgerparticipatie
Omgevingsmanagement

Het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders met de inrichting en het onderhoud van de leefomgeving is steeds belangrijker. De Omgevingswet maakt het belang hiervan des te groter.

 

Onze omgevingsmanagers zorgen er voor dat opgehaald wordt wat voor de omgeving belangrijk is en kunnen er voor zorgen dat bewoners betrokken worden bij de werkzaamheden waardoor er draagvlak ontstaat.
Als aanspreekpunt voor de opdrachtgever én de omgeving zorgt de omgevingsmanager ervoor dat de relatie  in balans blijft, waardoor klachten en meldingen voor een groot deel voorkomen kunnen worden. 

Groenexperts, gemotiveerde en ambitieuze talenten

Bent u op zoek naar extra capaciteit? Bijvoorbeeld ter vervanging van een tijdelijk afwezige collega, of voor extra ondersteuning bij een specifiek project? Thema’s als klimaatbestendigheid, ecologie, biodiversiteit of de nieuwe Omgevingswet, vragen om specifieke kennis en ervaring die in deze krappe arbeidsmarkt niet altijd voor het oprapen ligt.

Vebego Groen biedt u de kans om uw organisatie te verrijken met getalenteerde en leergierige groenexperts. Zij hebben allen een hbo- of wo-opleiding afgerond en helpen u op weg met innovatieve ideeën en een fris perspectief.
Bovenop de eigen expertise en kennis brengt onze groenexpert de kennis, ervaring en het netwerk van ruim 1.000 Vebego Groen collega’s met zich mee. Naast een 36-urige werkweek in uw organisatie blijft de groenexpert zich samen met collega-trainees ontwikkelen via diverse intervisies en trainingen.

IMG 6166
Meer informatie

Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van groenadvies?

Neem contact op
VebegoGroen Leefomgeving 3