Groenadvies

Om naar een groene en gezonde leefomgeving toe te werken en samen met onze opdrachtgevers impact te maken op het verduurzamen van het Nederland van de volgende generatie(s), is het belangrijk de juiste keuzes te maken in de inrichting en het beheer van groene ruimtes. De adviseurs van Vebego Groen zetten dagelijks hun kennis in om te werken aan praktisch en doelgericht groen advies voorafgaand aan, en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer over groenadvies
VebegoGroen Leefomgeving 3
Dummy Dashboard
Datamanagement

We realiseren impact. Het liefst snel en zoveel mogelijk. Met behulp van data kunnen we die impact aantoonbaar maken. Daarnaast maken we onze dienstverlening op die manier inzichtelijk en transparant. Zo kunnen we samen met de opdrachtgever ambities bepalen op de thema’s ecologie, klimaat, arbeidsparticipatie en burgerparticipatie én dit ook daadwerkelijk uitvoeren met meetbare resultaten.

Meer over datamanagement
Klimaat en biodiversiteit

Het klimaatadviesteam van Vebego groen voert klimaatscans uit voor onze opdrachtgevers en adviseert klimaadadaptieve maatregelen. Denk aan (her)inrichtingsvoorstellen, het aanbrengen van groene gevels, groene daken en waterberging en het uitvoeren van bodemanalyses voor het opstellen van het bodemprofiel. 

Meer over klimaat & biodiversiteit
Vebego Groen groenonderhoud
VebegoGroen Groenadvies Ecologie
Ecologie en biodiversiteit

Het ecologisch adviesteam van Vebego Groen biedt diverse diensten aan op het gebied van ecologie en biodiversiteit. Wij geven advies over diverse vraagstukken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, het provinciaal beleid en het bestrijden van exoten.

Meer over ecologie & biodiversiteit
Omgevingsmanagement

Het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders met de inrichting en het onderhoud van de leefomgeving is steeds belangrijker. De Omgevingswet maakt het belang hiervan des te groter. Onze omgevingsmanagers zorgen er voor dat opgehaald wordt wat voor de omgeving belangrijk is en kunnen er voor zorgen dat bewoners betrokken worden bij de werkzaamheden waardoor er draagvlak ontstaat.

Meer over omgevingsmanagement
VebegoGroen Iedereen doet mee Burgerparticipatie
Meer informatie

Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van groenadvies?

Neem contact op
VebegoGroen Leefomgeving 3