Groenbeheer en groenonderhoud

Groenbeheer en groenonderhoud is een vak apart. Wij beschikken over de juiste kennis en kunde om de natuur op een duurzame wijze te begeleiden. Met behulp van digitale technieken hebben we meer grip op groenbeheer en groenonderhoud. Via databeheersystemen hebben we actueel zicht op de onderhoudssituatie en verbetermogelijkheden. 

Van openbaar groen en gezamenlijke tuinen bij wooncomplexen en zorgcentra, tot bedrijfstuinen en particuliere tuinen. Van sportvelden en recreatieterreinen tot schoolpleinen (zie ook: groenspecialismen). Van bospercelen tot landschappen met unieke landschappelijke waarden. 

VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Tuin
VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud OpenbareRuimte
Openbare ruimte

We zetten ons in voor het beheer en onderhoud van vitaal groen in wijken, verfraaiing van het straatbeeld, openbare parken, perken, langs openbare wegen, rondom openbare gebouwen.
Bij de start van een beheer- en onderhoudscontract brengen we de status van de biodiversiteit en het klimaat in kaart met een nulmeting. De resultaten vertalen we naar concrete maatregelen.

Wij zijn vertrouwd met de diverse contractvormen, zoals prestatiecontracten, beeldbestekken en frequentiebestekken. We beschikken over een breed inzetbaar machine- en wagenpark en zowel allround groenmedewerkers als specialisten op diverse vakgebieden.

Groen bij woningcorporaties en zorginstellingen

Wij verzorgen het beheer en onderhoud van de terreinen en tuinen rondom wooncomplexen en zorginstellingen. Al dan niet samen met bewoners; we helpen bij de aanleg en onderhoud van privétuinen van huurders bij woningcorporaties. We betrekken bewoners bij de invulling en het onderhoud van de gemeenschappelijke groene buitenruimte. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een beweegtuin, gezamenlijke moestuin of ontmoetingsplaats.

Axent Groen Beweegtuin Azora Oevelgunne Gendringen Oude Ijsselstreek Vitaliteit (1)
Vebego Groen Groenonderhoud Particuliere Tuin
Bedrijfs- en particuliere tuinen

We zorgen voor de gewenste uniformiteit en uitstraling op bedrijventerreinen als geheel en bij bedrijven afzonderlijk. Deskundig onderhoud voor een langdurige en optimale tuinbeleving. Of het gaat over het snoeien van bomen en struiken, het maaien van gazon of het optimaal bemesten ervan, onze groenprofessionals zorgen ervoor dat uw tuin de gewenste uitstraling behoudt. Ook voeren we het groenonderhoud van particuliere tuinen uit.


De door ons verrichte onderhoudswerkzaamheden beperken zich niet alleen tot het gazon of beplanting. Ook voor onkruidbestrijding op verhardingen bent u bij ons aan het juiste adres. 

Landschapsbeheer

Een goed onderhouden landschap oogt letterlijk én natuurlijk beter!

Wij zetten ons in voor het behoud van bijzondere landschappen, waaronder heide- en veengebieden, natuurparken en moerasbossen. We onderhouden wallen struwelen en knotbomen en plaatsen natuurlijke afrasteringen en hekwerken langs fiets- en wandelpaden.

VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Landschapsbeheer
Meer informatie

Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van groenbeheer en -onderhoud?

Neem contact op
VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Tuin