Groenadvies

Om naar een groene en gezonde leefomgeving toe te werken, is het belangrijk de juiste keuzes te maken in de inrichting en het beheer van groene ruimtes. De adviseurs van Vebego Groen zetten dagelijks hun kennis in om te werken aan praktisch en doelgericht advies, om de projecten van Vebego Groen nog verder te verfijnen.

Geen dikke rapporten, maar concrete adviezen en oplossingen waar je mee aan de slag kunt. Dat doen we voor zowel externe opdrachtgevers en partners, als intern voor de projectleiders en uitvoerders van Vebego Groen.

VebegoGroen Leefomgeving 3
Vebego Groen groenonderhoud
Klimaatbestendigheidsadvies

Het klimaat is aan het veranderen. De temperaturen stijgen, er is meer kans op hittestress, wateroverlast, overstromingen en extreme droogte. Doordat we steeds vaker geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van klimaatverandering, krijgen biodiversiteit en klimaat steeds meer maatschappelijke aandacht.

Een groene en duurzame invulling van onze leefomgeving wordt steeds belangrijker. De hulpvraag van gemeenten, het bedrijfsleven en particulieren bij deze transitie neemt toe. De komende jaren ligt er een flinke opgave om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

door naar Klimaatadaptatie
Ecologisch advies

Het ecologisch adviesteam van Vebego Groen biedt diverse diensten aan op het gebied van ecologie en biodiversiteit. Wij geven advies over diverse vraagstukken met betrekking tot de Wet Natuurbescherming, provinciaal beleid en het bestrijden van exoten.

Daarnaast voeren wij ecologische quickscans uit en hebben wij een module Biodiversiteit, die gericht is op het versterken van de biodiversiteit in kansrijke gebieden. 

 

door naar Biodiversiteit
VebegoGroen Groenadvies Ecologie
Vebego Groen groenadvies 4
Datagestuurde aanpak

De impact die wij realiseren op de groene en gezonde leefomgeving maken we inzichtelijk met data. Dit doen we met concrete KPI’s op het gebied van ecologie, klimaat, arbeids- en burgerparticipatie.

In combinatie met inzicht in de afhandeling van meldingen/klachten, (beeld)kwaliteit en financiën, levert ons dit waardevolle gegevens op waarmee we voortdurend tot nieuwe kennis en maatregelen komen. Met een klantportaal en ons eigen GIS-portaal monitoren en meten wij de effecten op de groene en gezonde leefomgeving. 

door naar Datagedreven
Boombeheer

Het boombeheer van de toekomst is niet alleen gericht op kostenbeheersing en veiligheid, maar ook op biodiversiteit, klimaatbeheersing en duurzaamheid; de zogenoemde 'ecosysteemdiensten' van bomen. 

Met de certificeringen ‘European Tree Technician’ en ‘European Tree Manager’ heeft Vebego Groen de expertise in huis om allerhande boomcontroles en -onderzoeken uit te voeren en u te adviseren over het duurzaam behouden van bestaande bomen.

Door naar Groenbeheer en groenonderhoud
VebegoGroen Groenadvies Boomverzorging
Meer informatie

Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van groenadvies?

Neem contact op
VebegoGroen Leefomgeving 3