Groenspecialismen

Naast het reguliere groenbeheer en groenonderhoud heeft Vebego Groen diverse groenspecialisten in huis. Wij leveren diverse diensten, van advies tot uitvoering op het gebied van boomverzorging, sportveldbeheer, natuurlijk spelen en de bestrijding van invasieve exoten.

Vebego Groen Groenspecialismen
VebegoGroen Groenadvies Boomverzorging
Boomverzorging

Naast advies over een duurzaam boombeheer voeren wij ook allerhande werkzaamheden rondom boomonderhoud uit. Van een goed onderhouden bosperceel tot een veilige bomenlaan. Van onderhoudswerkzaamheden voor een gezonde groei, vormbegeleiding en groeiplaatsverbeteringen tot bomenkap bij ziektes en als er ruimte gemaakt moet worden.

 

Het boombeheer van de toekomst is niet alleen gericht op kostenbeheersing en veiligheid, maar ook op biodiversiteit, klimaatbeheersing en duurzaamheid; de zogenoemde 'ecosysteemdiensten' van bomen.

 

Met de certificeringen ‘European Tree Technician’ en ‘European Tree Manager’ heeft Vebego Groen de expertise in huis om allerhande boomcontroles en -onderzoeken uit te voeren en u te adviseren over het duurzaam behouden van bestaande bomen.

Sport & recreatie

Wij verzorgen een financieel én maatschappelijk verantwoord sportveldbeheer voor sportieve successen. Van renovatie tot groot en regulier onderhoud van sport- en recreatievelden volgens de hoogste normen van de sportbonden.

 

Onze gediplomeerde grasexperts geven maatwerkadvies voor een bestendige grasmat. Maar ook onderhouden wij kunstgrasvelden, atletiekbanen en tennisbanen van diverse ondergronden.

VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Sport en Recreatie
Axent Groen Exotenbestrijding
Exotenbestrijding

Exoten (of 'invasieve' soorten) zijn schadelijke planten en dieren die van nature niet voorkomen in ons land. We bestrijden exoten op een duurzame wijze; met een gedegen plan van aanpak, en met oog voor natuur en milieu.

 

Dit doen we voor de bestrijding van onder andere de grote waternavel, de Japanse duizendknoop en de grote berenklauw in opdracht van diverse waterschappen en gemeenten.

 

Exotenbestrijding: EikenProcessieRups

Wij bieden een compleet pakket aan van het maken van een beheersplan, voorlichting naar omwonenden en de uitvoering; het preventief spuiten, het wegzuigen van nesten en het stimuleren van de biologische, natuurlijke bestrijding.

 

Uitgerust met de juiste, beschermende kleding zuigen wij de rupsen, nesten en spinselresten veilig en op correcte wijze op met speciale stofzuigers, en nemen daarmee de overlast weg. Met onze autohoogwerker met een maximale reikwijdte in de breedte van 15 meter bereiken wij nesten tot op 29 meter hoogte. We verwijderen de rupsen via een geheel afgesloten afzuigsysteem en voeren deze op verantwoorde wijze af naar een dierencrematorium in de directe omgeving.

 

We stimuleren de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups door het inzaaien van bloemenmengsels en het plaatsen van vogelnestkastjes.

VebegoGroen Groenbeheer Groenonderhoud Exotenbestrijding
Vebego Groen Onkruidbeheer Op Verhardingen
Onkruidbeheer op verhardingen

Op een duurzame en milieuvriendelijke wijze bestrijden wij het onkruid op verhardingen; op trottoirs, in goten, parkeerterreinen en op wandel- en fietspaden.

 

Met inzet van Weedsteamers (een combinatie van hete lucht, infrarood en stoom), schoffelmachines voor halfverhardingspaden en en diverse handgereedschappen waaronder Ripagreens en bosmaaiers met ene zachte borstelkop. 

Gladheidbestrijding

In het winterseizoen zorgen onze gladheidsbestrijdingsploegen ervoor dat er goed begaanbare en veilige toegangswegen, wandel- en fietspaden zijn. We strooien preventief en schuiven sneeuw terzijde.

Vebego Groen Gladheidsbestrijding
Meer informatie?

Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van groenspecialismen?

Neem contact op
Vebego Groen Groenspecialismen