VebegoGroen  Burgerparticipatie WonenLimburg woningcorporatie

Groene tuinen voor bewoners woningcorporatie Wonen Limburg

Wonen Limburg zet zich in voor betere buurten en speelt in op maatschappelijke opgaven. Wonen Limburg stimuleert vergroening als antwoord op dat veranderende klimaat waarin thema’s als tegengaan van “hittestress”, afkoppeling van hemelwater en stimuleren van biodiversiteit sleutelbegrippen zijn. Meer groen verkoelt, heeft een positief effect op de gezondheid, geeft ontspanning en stimuleert ontmoeting tussen bewoners.
De grootste woningcorporatie van Limburg is eveneens actief in het aangrenzend Zuidoost-Brabant.

Huurders uit de gemeente Peel en Maas kunnen hun voortuin geheel gratis vergroenen; zij krijgen de keuze uit diverse bodembedekkers en ander gemakkelijk te onderhouden groen. Ze verplichten zich wel om het onderhoud zelf uit te voeren. Met een groene voortuin hoopt men dat de huurder gestimuleerd wordt om ook de achtertuin te vergroenen. We beginnen met kleine stapjes om zo een gedragsverandering op gang te brengen. Na deze pilot wordt het project uitgerold binnen nog eens vijf gemeenten in Limburg.

Studenten van de HAS Hogeschool uit Venlo hebben een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Wonen Limburg: “Hoe kunnen we bewoners verleiden tot vergroening, te beginnen bij de eigen leefomgeving”. Hier zijn enkele interessante adviezen uit voortgekomen waarvan er nu één als pilot gestart wordt in de gemeente Peel en Maas.

In deze regio krijgen nieuwe huurders van Wonen Limburg de keuze om een gedeelte van de voortuin te vergroenen door minimaal 51% van de tuin oppervlakte om te vormen van verstening (vaak grind of tegels) naar groen. Hierbij krijgen ze de keus uit diverse bodembedekkers en andere gemakkelijk te onderhouden groen. Dit is een cadeau van Wonen Limburg aan de nieuwe huurders en kost de huurder verder niks.

Vebego Groen komt de tuin aanleggen en de bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.

Meer blogs

Vebego Groen groenadvies 8

Een groener en gezonder Reeshof in Tilburg

< 1 min.
Een groener en gezonder Reeshof in Tilburg
VebegoGroen Iedereen doet Mee Burgerparticipatie Missie Bladgoud

Beter bodemleven door Missie Bladgoud

< 1 min.
Beter bodemleven door Missie Bladgoud
VebegoGroen  Burgerparticipatie Beekdalen

Burgerparticipatie: Een schoner Beekdaelen met en door burgers

< 1 min.
Burgerparticipatie: Een schoner Beekdaelen met en door burgers