Welkom op onze nieuwe site
VebegoGroen GoedVoorMensen Burgerparticipatie WonenLimburg

Groenere voortuinen met en door bewoners

Attender Groen en woningcorporatie Wonen Limburg starten een mooi project: ‘De Groene Voortuin’. Wonen Limburg zet zich in voor betere buurten en speelt in op maatschappelijke opgaven. Wonen Limburg stimuleert vergroening als antwoord op het veranderende klimaat, waarin thema’s als tegengaan van hittestress, afkoppeling van hemelwater en stimuleren van biodiversiteit, sleutelbegrippen zijn. Meer groen verkoelt, heeft een positief effect op de gezondheid, geeft ontspanning en stimuleert ontmoeting tussen bewoners.

Meer blogs

Zandbeek Vebego 3238

Groeien door juiste begeleiding & coaching

< 1 min.
Groeien door juiste begeleiding & coaching
Zandbeek Vebego 2382

Vitaal gezonde collega's

< 1 min.
Vitaal gezonde collega's
Statushouders Vebego Groen

Statushouders aan het werk

< 1 min.
Statushouders aan het werk