Participatie; Iedereen doet mee

Iedereen verdient het om te leven in een gezonde omgeving. Een omgeving waar voldoende ruimte en groen is om er gezond te kunnen groeien en bloeien. Een omgeving waar iedereen werk heeft dat ertoe doet. Een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen om een groene en gezonde leefomgeving te creëren.

Een groene en gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet. Dat is ons streven.

Vebego Groen groenvoorziening iedereen doet mee

Hoe we samen het verschil maken

Werken aan een groene omgeving doen we samen. Door actief samen te werken met opdrachtgevers, burgers en collega's, waarbij we de belanghebbenden betrekken bij de plannen en de uitvoering van onze projecten. 
Door burgers en gebruikers van het groen te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een prettige leefomgeving. En door bestaande burgerinitiatieven te facilitairen en nieuwe initiatieven samen te lanceren.

We zijn ervan overtuigd dat iedereen, ongeacht achtergrond, opleiding of gesteldheid, kan meedoen. Wij kijken naar mogelijkheden en talenten. We stimuleren mensen het beste uit zichzelf te halen en bieden daarmee iedereen de kans om mee te doen. Daarmee creëren we duurzame werkgelegenheid en combineren we werken en leren in het groen. Naast een inkomen, structuur en ritme, bieden we de kans om een bijdrage te leveren aan die gezonde en groene leefomgeving.

Onze focusgebieden

We behartigen de belangen van de mensen waar we mee én voor werken. We luisteren, adviseren en initiëren. Met als doel het realiseren van een groene en gezonde leefomgeving voor alle belanghebbenden, waarin we iedereen een kans bieden om mee te doen.

VebegoGroen Iedereen doet mee Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Bij het samen creëren van een groene en gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet, gaat het om het betrekken van burgers bij hun eigen leefomgeving. Maar ook om het nemen van initiatief, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners en door burgerinitiatieven te faciliteren. 

Lees meer
Zandbeek Vebego 2550 EDIT

Arbeidsparticipatie, SROI, PSO30+

Werken aan een groene omgeving doen we samen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen, ongeacht achtergrond, opleiding of gesteldheid, een steentje kan bijdragen. Wij kijken naar mogelijkheden en talenten. Zo halen we het beste uit mensen en bieden we iedereen de kans om mee te doen. 

Lees meer