Vebego Groen groenbedrijf 3

Biodiversiteitslabel

De mens kan niet zonder de natuur. De afgelopen decennia is steeds meer van onze natuurlijke leefomgeving ingeruild voor beton, staal en glas. In dit verstoorde ecosysteem kampen we met hittestress, wateroverlast, luchtvervuiling en verlies van biodiversiteit. Wij willen op een slimme manier terugwerken naar een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Samen met de Gemeente Eindhoven heeft Vebego Groen het biodiversiteitslabel ‘integraal beheer buitenruimte’ ontwikkeld. We meten eerst hoe de situatie nu is, en kijken vervolgens hoe we maximaal kunnen vergroenen aan de hand van diverse maatregelen.

Vebego Groen groenbedrijf 1
Vebego Groen groenbedrijf 5
Vebego Groen groenadvies 8
Een biodiverse buitenruimte

Bij de aanleg van groen wordt de kwaliteit van groen in een wijk bepaald. De keuzes met betrekking tot beheer spelen hier echter ook een grote rol en kunnen ambities op het gebied van biodiversiteit maken of breken.

Het biodiversiteitslabel biedt een gemeente of woningcorporatie de mogelijkheid om haar buitenruimte en het integraal beheer hiervan kwalitatief te beoordelen en de verbeteringen te monitoren. Het label levert scores op een schaal van A tot en met G op. Zo kunnen de ambities voor het beheer en dus het groen bepaald worden op de korte, middellange en lange termijn.

Met het biodiversiteitslabel kan de mate van biodiversiteit van een bepaald oppervlak, bijvoorbeeld van een straat, park, wijk of de hele stad, beoordeeld worden. Het label is gebaseerd op een bibliotheek van maatregelen in het beheer en kleinschalige inrichtingsmaatregelen. Deze bibliotheek wordt gekoppeld aan het beheerssysteem van de gemeente. Hierbij wordt de nodige ondersteuning geboden.

Om de mate van de biodiversiteit te berekenen werkt het biodiversiteitslabel met vijf parameters:

  • aandeel / percentage groen
  • de soortendiversiteit
  • de biodiversiteitswaarde van het sortiment
  • de biodiversiteitswaarde van het onderhoudsniveau
  • de drielagenstructuur (kruidlaag, struiklaag, boomlaag)
Meer informatie

Wil je met ons van gedachte wisselen over jouw groenprojecten en hoe we samen kunnen werken aan een gezonde, groene leefomgeving? 

Neem contact op
Vebego Groen groenadvies

Meer blogs

VebegoGroen GoedVoorGroen Spoorpark Tilburg

Het Groene Spoorpark Tilburg

< 1 min.
Het Groene Spoorpark Tilburg
VebegoGroen vergroenen Bouwteam Eindhoven

Vergroening Eindhoven: van grijs naar groen

< 1 min.
Vergroening Eindhoven: van grijs naar groen
Zandbeek Vebego 3238

Groeien door juiste begeleiding & coaching

< 1 min.
Groeien door juiste begeleiding & coaching