Zandbeek Vebego 3238

Groeien door juiste begeleiding & coaching

Coaching en begeleiding op de werkvloer is voor ons dagelijkse kost. We werken met hybride teams; ervaren vakspecialisten en minder ervaren vakkrachten voeren de groenwerkzaamheden altijd als team uit. Zo klaren we samen de klus én combineren we leren en werken.

Om mensen met uiteenlopende arbeidshandicaps zo goed mogelijk te begeleiden en coachen, worden onze leidinggevenden en voormannen getraind in het herkennen van en het omgaan met diverse gedragskenmerken. Hierin worden zij als erkend Praktijkopleider regelmatig bijgeschoold.
Sommige medewerkers hebben bijvoorbeeld een directieve aansturing nodig, of vinden een bepaald type leidinggevende prettig om mee te werken. Deze medewerker koppelen we aan een voorwerker die een 'Harrie-training', een soort 'maatje-training', heeft gevolgd. Bij de uitvoering van werkzaamheden zetten we de combinatie van vakspecialist en vakkracht in. De vakspecialist coacht ter plekke en doet werkzaamheden voor; training-on-the-job.

Een interne jobcoach begeleidt bij het opleidingsprogramma. De jobcoach stelt, samen met de medewerker, in het coachingsplan de coachingsdoelen vast. In dit coachingsplan wordt uitgelegd welke activiteiten de jobcoach gaat uitvoeren. Het kan gaan om het behalen van zowel werkdoelen als persoonlijke doelen.

Meer blogs

Gelukkig Vitaal (2)

Vitaal gezonde collega's

< 1 min.
Vitaal gezonde collega's
Statushouders Vebego Groen iedereen doet mee participatie inclusiviteit

Statushouders aan het werk

< 1 min.
Statushouders aan het werk
Vebego Groen Kansrijk In De Wijk Inclusiviteit Participatie

Iedereen doet mee via 'Kansrijk in de Wijk'

< 1 min.
Iedereen doet mee via 'Kansrijk in de Wijk'