Gezonde groene leefomgeving

Met onze handen en voeten dagelijks in het groen, zijn wij ons meer dan ooit bewust van de impact die we hebben op onze omgeving. Het creëren van een groene en gezonde leefomgeving houdt ons bezig en is uitgegroeid tot de grootste drijfveer in alles wat we denken, adviseren, realiseren en beheren. Vanuit onze groen maakt gezond gedachte zetten we een beweging in gang, waarmee we toewerken naar een omgeving waar de natuur in balans is. Dat doen we samen met onze opdrachtgevers, met onze collega’s, met burgers. Samen met jou.

Vebego Groen groenadvies 1

Wat doet een groene omgeving?

Groen maakt gezond en groen doet goed; een groene leefomgeving heeft een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid en draagt bij aan een gevoel van geluk. We genieten van groen. Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving.  

Met onze aanpak passen wij de leefomgeving aan aan het veranderende klimaat en versterken wij de biodiversiteit. Wij enthousiasmeren onze opdrachtgevers, partners, collega’s en iedereen om samen met ons deze beweging naar een groenere wereld in gang te zetten.

Integrale aanpak

Onze integrale, datagedreven aanpak start met een juist advies voor een duurzame leefomgeving. Deze vertalen we in onze groenontwerpen, in de aanleg van groen én in het onderhoud van groen. Met ons groenadvies, onze innovaties en de uitvoering van onze groendiensten werken wij aan een groene en gezonde wereld voor nu én in de toekomst. 

Vebego Groen groenadvies 8

Groenadvies: Klimaatadapatie

Ons klimaat is aan het veranderen. De temperaturen stijgen, er is meer kans op hittestress, wateroverlast, overstromingen en extreme droogte. Een groene duurzame invulling van onze leefomgeving wordt steeds belangrijker. Onze groenadviseurs vertalen hun adviezen in concrete plannen voor een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving.

Lees meer
Vebego Groen groenadvies

Groenadvies: Biodiversiteit

Biodiversiteit is de basis van ons bestaan. Insecten, bodemleven, de kringlopen van water en voedsel: het komt allemaal in gevaar als het slecht gaat met de biodiversiteit. Eén van de grootste uitdagingen van de tijd waarin wij leven, is het verlies van biodiversiteit. We moeten het tij keren om te voorkomen dat ons ecosysteem instort. 

Lees meer
Datadriven

Datagedreven groenbeheer

Om de voortgang en de impact van groenprojecten te monitoren verzamelen we data. We zoeken in de keten samenwerking met (beheer)systemen van de opdrachtgever, gebruiken open data en creëren zelf data. De impact die wij realiseren op de groene en gezonde leefomgeving maken we inzichtelijk met data. Dit doen we met concrete KPI’s op het gebied van ecologie, klimaat, arbeids- en burgerparticipatie.

Lees meer