Welkom op onze nieuwe site
Gezonde groene leefomgeving

Met onze handen en voeten dagelijks in het groen, zijn wij ons meer dan ooit bewust van de impact die we hebben op onze omgeving. Het creëren van een groene en gezonde leefomgeving houdt ons bezig en is uitgegroeid tot de grootste drijfveer in alles wat we denken, adviseren, realiseren en beheren. Vanuit onze groen maakt gezond gedachte zetten we een beweging in gang, waarmee we toewerken naar een omgeving waar de natuur in balans is. Dat doen we samen met onze opdrachtgevers, met onze collega’s, met burgers. Samen met jou.

MCM 22053101147

Waarom een groene omgeving?

Groen maakt gezond en groen doet goed; een groene leefomgeving heeft een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid en draagt bij aan een gevoel van geluk. Groen verbetert bovendien het milieu en zorgt voor een rijke biodiversiteit. Ook zorgt het voor waterberging, het dempt geluidshinder, verkoelt in warme periodes en vermindert luchtvervuiling.

Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Wij dragen hier actief aan bij en willen ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers, partners, collega’s en iedereen die in de omgeving leeft, dat ook doet.

Onze focusgebieden

Vebego Groen heeft de kennis en kunde in huis om mee te bewegen in een veranderend klimaat. Met innovatie en praktische oplossingen werken wij aan een groene en gezonde wereld voor morgen. 

MCM 22053101114

Biodiversiteit

Eén van de grootste uitdagingen van de tijd waarin wij leven, is het verlies van biodiversiteit. We moeten het tij keren om te voorkomen dat ons ecosysteem instort. Een gezonde en groene omgeving is de enige manier om op lange termijn waarde te creëren voor onze klanten, onszelf en de volgende generaties.

Lees meer
MCM 22053101503

Klimaatadapatie

Het klimaat is aan het veranderen. De temperaturen stijgen, er is meer kans op hittestress, wateroverlast, overstromingen en extreme droogte. Een groene duurzame invulling van onze leefomgeving wordt steeds belangrijker. 

Lees meer
Datadriven

Datagedreven

De impact die wij realiseren op de groene en gezonde leefomgeving maken we inzichtelijk met data. Dit doen we met concrete KPI’s op het gebied van ecologie, klimaat, arbeids- en burgerparticipatie. Dit levert ons waardevolle gegevens op waarmee we voortdurend tot nieuwe kennis en maatregelen komen.

Lees meer
;