Welkom op onze nieuwe site
Burgerparticipatie

Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Zo bedenken ze bijvoorbeeld oplossingen voor het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers.
Bij het samen creëren van een groene en gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet, gaat het om het betrekken van burgers bij hun eigen leefomgeving. Maar ook om het nemen van initiatief, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners, en het faciliteren van burgerinitiatieven. 

 

terug naar Goed voor mensen
VebegoGroen GoedVoorMensen Burgerparticipatie

Hoe pakken wij dat aan?

Het realiseren van leefbaarheid doen we samen met de burgers. Thema's als biodiversiteit en klimaat leven meer wanneer er meer begrip voor is. Daarom brengen wij onze kennis over deze thema's graag over op de burgers. Uiteraard op een stimulerende en laagdrempelige wijze. Door in gesprek te gaan met burgers, buurtbewoners, belangenverenigingen en gebruikers van de buitenruimte. Door bestaande initiatieven te stimuleren en nieuwe te activeren. Door te facilitairen daar waar mogelijk. 

Onze omgevingsmanagers inventariseren bij bestaande belangengroepen en dorpsraden wat er al leeft in de omgeving. Zij organiseren samen met hen bijeenkomsten om de diverse partijen bij elkaar te brengen en te informeren over onze aanpak. En uiteraard om te achterhalen wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

Onze impact
VebegoGroen GoedVoorMensen Burgerparticipatie Missie Bladgoud

Beter bodemleven door Missie Bladgoud

< 1 min.
Beter bodemleven door Missie Bladgoud
VebegoGroen GoedVoorMensen Burgerparticipatie Beekdalen

Een schoner Beekdaelen met en door burgers

< 1 min.
Een schoner Beekdaelen met en door burgers
VebegoGroen GoedVoorMensen Burgerparticipatie WonenLimburg

Groenere voortuinen met en door bewoners

< 1 min.
Groenere voortuinen met en door bewoners
VebegoGroen GoedVoorMensen Burgerparticipatie Educatie

Jong geleerd, is oud gedaan

< 1 min.
Jong geleerd, is oud gedaan
Meer informatie?

Wil je met ons van gedachte wisselen over hoe we samen kunnen werken aan een gezonde en groene leefomgeving waarin iedereen meedoet? 

Neem contact op
VebegoGroen Groenprofessional hart