Welkom op onze nieuwe site
Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. De temperaturen stijgen, er is meer kans op hittestress, wateroverlast, overstromingen en extreme droogte. Doordat we steeds vaker geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van klimaatverandering, krijgen biodiversiteit en klimaat steeds meer maatschappelijke aandacht. Een groene en duurzame invulling van onze leefomgeving wordt steeds belangrijker, en dus neemt ook de hulpvraag van gemeenten, het bedrijfsleven en particulieren bij deze transitie toe. De komende jaren ligt er een flinke opgave om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

terug naar Goed voor groen
MCM 22053101503

Hoe pakken wij dat aan?

Het klimaatprobleem aanpakken lukt alleen als iedereen meedoet: overheden, het bedrijfsleven en burgers. Wij zetten onze kennis in voor slimme oplossingen die bijdragen aan een groene en gezonde leefomgeving, waarin iedereen meedoet. Dat doen wij in grote onderhoudscontracten, maar ook door te sturen op burgerparticipatie. Zo maken we het vergroenen en verduurzamen bereikbaar voor iedereen. 

De adviseurs van Vebego Groen geven praktisch en doelgericht advies op het gebied van klimaatbestendigheid, ecologie, boomtechniek, waterberging en geo-data. Met de Quickscan Klimaatbestendigheid stellen wij vast welke klimaatproblemen er spelen op een terrein, en geven wij mogelijkheden om het terrein klimaatbestendig(er) en groener in te richten. 

Onze projecten
Groepsfoto Vebego Groen Klein

Lancering logo en huisstijl Vebego Groen

< 1 min.
Lancering logo en huisstijl Vebego Groen
Kaart Dag Van De Groenprofessional Versie 3 Tekengebied 1

Dag van de Groenprofessional

< 1 min.
Dag van de Groenprofessional

Meer informatie?

Wil je met ons van gedachte wisselen over jouw groenprojecten, en hoe we samen kunnen werken aan een gezonde en groene leefomgeving? 

Neem contact op
VebegoGroen GoedVoorGroen Spoorpark Tilburg