CFORCHARLIE GIIO Appscreen 01 2000X1266

Lees meer over onze innovatieve hybride werkplekoplossing GIIO

Van het reserveren van een werkplek of parkeerplaats tot het bestellen van een lunch voor een gast die met een QR-code meteen op de juiste kostenplaats wordt geboekt: het kan via GIIO.

GIIO
GIIO regelt jouw ideale werkdag op kantoor

Duurzaam ondernemen

Wij geloven dat het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat onze bedrijfsactiviteiten meer waarde toevoegen en dat we daarmee ook onze meerwaarde vergroten voor onze klanten en partners. We ons risicomanagement verzorgvuldigen en de risico’s verkleinen, we meer talent aantrekken en engagen én we onze reputatie verder ontwikkelen naar een maatschappelijk betrokken merk.

Yask Circulariteit Lr

Hoe dragen wij ons steentje bij?

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien invalshoeken om de wereld te verduurzamen voor 2030. De SDG’s zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties (VN) en veel landen hebben zich achter de doelen geschaard, zo ook Nederland. 

Vanuit ons specialisme Facility Management kunnen wij het meeste impact realiseren op de volgende SDG's:

  • Arbeidspraktijk (SDG 4)
  • Eerlijk zaken doen (SDG 8, SDG 10, SDG 12)
  • Mensenrechten (SDG 10)
  • Milieu (SDG 12, SDG 13)
17 Doelen

Onze belofte

Shutterstock 376879774
Arbeidspraktijk

Zonder onze mensen geen Vebego Facility Solutions. Daarom gunnen wij onze mensen de beste kansen. We zetten in op hun ontwikkeling door hun kennis te vergroten, hun talenten te ontwikkelen, hun vaardigheden te trainen en hun impact te vergroten. Een leven lang leren is ons uitganspunt. Je kunt bij ons verticaal carrière maken en in de lijn opklimmen, maar ook expert worden door horizontaal te bewegen in onze projectorganisatie. Bijvoorbeeld door te switchen van project. Zo kan ieder op zijn eigen manier excelleren.

Eerlijk Werk
Eerlijk zaken doen

Eerlijkheid duurt het langst en is op de lange termijn het beste voor mens én planeet. We respecteren de mensenrechten, monitoren de veiligheid en integriteit van onze producten en diensten, ethisch gedrag in zakendoen en we het verlagen onze ecologische footprint binnen de facilitaire keten. In onze gedragscode hebben we vastgelegd op welke wijze wij maatschappelijk verantwoord producten, diensten en materialen inkopen. Tevens is ons inkoopbeleid gestoeld op eerlijke concurrentie en anti-trust.

Danny Betekenisvol Werk
Mensenrechten

Vebego Facility Solutions committeert zich aan het (bevorderen van) werk voor kwetsbare groepen. We creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leveren onze bijdrage aan inclusiviteit en gelijkheid op de werkvloer. Wij hechten waarde aan ondernemend zijn, authentieke inbreng, innovatie en concretisering door iedereen. Het herinnert ons allemaal aan het feit dat we ertoe doen en belangrijk zijn.

Environment
Milieu

Vebego Facility Solutions committeert zich aan het voorkomen van uitputting van grondstoffen en schade aan het milieu. We dragen bij door onze CO2 footprint te verlagen, afval te verminderen, energieverbruik te reduceren en het gebruik van groene energie te bevorderen. Ook bedenken we circulaire concepten zowel voor onze eigen diensten als die in de facilitaire keten, om de planeet te beschermen terwijl we onze business uitvoeren.

Ecovadis

17 Doelen

Om op deze en andere SDG’s daadwerkelijk vooruitgang te kunnen boeken, werkt de projectgroep MVO van Vebego Facility Solutions met Ecovadis. Ecovadis is sinds de oprichting in 2007 uitgegroeid tot 's werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven, met een wereldwijd netwerk van meer dan 90.000 beoordeelde bedrijven. Met hulp van Ecovadis en vele collega’s in de Facility Solutions-organisatie heeft de projectgroep de huidige mate van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in kaart gebracht. Naar het oordeel van Ecovadis op 31 maart 2022 voldoet Facility Solutions aan de ‘zilver’-status. Dit betekent dat Vebego Facility Solutions tot de top 25% van bedrijven (wereldwijd) behoort die een EcoVadis certificaat hebben behaald. Een resultaat waar wij natuurlijk enorm trots op zijn!

Pexels Scott Webb 305833

Natascha van Bilzen, klantmanager bij Vebego Facility Solutions en lid van de MVO-projectgroep: “Aan onze zilverstatus is een grondige beoordeling voorafgegaan. Het was een omvangrijk karwei om de vragenlijst van Ecovadis te kunnen beantwoorden. Collega’s uit alle lagen van onze organisatie hebben hieraan bijgedragen. Het heeft ons als projectgroep doen inzien dat het niet alleen gaat om het hebben van de juiste instelling. Dat aspect zit wel goed bij Vebego Facility Solutions. Waar het ook om gaat, en wat nog beter kan, is om meer beleid te maken voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en om inspanningen en resultaten zorgvuldiger te documenteren, bijvoorbeeld met KPI’s. Door planmatiger te werken en structureel te evalueren wat goed ging en wat beter kan, blijven we in beweging en boeken we vooruitgang.”