Certificering en keurmerken

We zetten ons dagelijks in om onze dienstverlening blijvend te optimaliseren. Onderstaande certificeringen tonen aan dat wij ons vakmanschap op een verantwoorde en doordachte wijze uitvoeren.

Vebego Groen Participatie B.V.

Circulariteit

Vebego Groen creëert een groene en gezonde leefomgeving, waarin iedereen meedoet.

Door circulair te ondernemen leveren wij een actieve bijdrage aan het creëren van een groene en gezonde leefomgeving. Een circulaire economie gaat namelijk klimaatverandering tegen, draagt bij aan een schoner milieu, voorkomt verlies van biodiversiteit en zorgt dat grondstoffen beschikbaar blijven.

 

Circulariteitsstrategie

Circulair ondernemen is een doelstelling van Vebego Groen en staat verwoord in het Circulair meerjarenplan. Om dit te realiseren, werkt Vebego Groen aan de ontwikkeling van de Circulariteits index Openbare Ruimte(CIOR); een instrument dat er voor zorgt dat de circulaire prestaties zichtbaar worden en aan de hand van die resultaten tot een actieplan leidt. We pakken dit aan door eerst een pilot te doen en op basis van de resultaten hiervan de Circulariteits index vervolgens verder op te schalen naar de volledige Vebego Groen-scope. We kijken onder andere naar Circulair inkopen, Circulair beheer en Circulair verwerken. We doen dit niet alleen, maar proberen hierbij alle partners in de keten - en dus ook onze opdrachtgevers - te betrekken.