CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. Met ‘participatie’ tonen we aan dat we investeren in samenwerking en het delen van eigen kennis.

Voor de CO2 prestatieladder zijn diverse plannen en acties uitgezet, voor meer informatie zie hieronder.

Voor meer informatie over Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), klikt u hier.

Logoladder

AXENT GROEN

Het voormalige Axent Groen is sinds de 1e helft van 2016 gecertificeerd op het hoogste niveau, niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Groen is één van de actieve deelnemers in het Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland 'Samen reduceren van brandstofverbruik' opgesteld door Will2Sustain (W2S). Dit om gezamenlijk doelen te stellen om een reductie van het brandstofverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder. Het plan van aanpak omschrijft de activiteiten van een ontwikkelingsproject en is gericht op de meeste materiële CO2-emissie: het brandstofverbruik. Daarnaast is het ontwikkelingsproject gericht op de ontwikkeling van een werkproces welke efficiënter is dan het huidige werkproces.

 

2022

2021

2020

2019

2018

 

ATTENDER GROEN

Het voormalige Attender Groen is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, zie ons certificaat.

 

2022

2021

2020

 

BROUWERS GROEN

Het voormalige Brouwers Groen is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder

 

2022

2021