Welkom op onze nieuwe site
CO2 prestatieladder

Axent Groen

Het voormalige Axent Groen is sinds de 1e helft van 2016 gecertificeerd op het hoogste niveau, niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

 

De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. Met ‘participatie’ toont Axent Groen aan dat het investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis.

 

Axent Groen is één van de actieve deelnemers in het Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland 'Samen reduceren van brandstofverbruik' opgesteld door Will2Sustain (W2S). Dit om gezamenlijk doelen te stellen om een reductie van het brandstofverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder. Het plan van aanpak omschrijft de activiteiten van een ontwikkelingsproject en is gericht op de meeste materiële CO2-emissie: het brandstofverbruik. Daarnaast is het ontwikkelingsproject gericht op de ontwikkeling van een werkproces welke efficiënter is dan het huidige werkproces.

 

Voor de CO2 prestatieladder zijn diverse plannen en acties uitgezet, voor meer informatie zie hiernaast.

 

Wilt u meer informatie over Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), klik dan hier.

2022

2021

2020

2019

2018

 

Attender Groen

Het voormalige Attender Groen is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, zie ons certificaat.

2022

2021

2020