Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Wij streven naar great work. Door te investeren. In de maatschappij, het milieu, onze dienstverlening en opdrachtgevers. Daarom houden we ons de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (CVM). Een onderdeel van het branche Keurmerk Schoon certificaat. Als onderdeel van onze certificaten en keurmerken.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Logo (1)

Wat is Code Verantwoordelijk Marktgedrag?

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is opgezet om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen zich inzetten voor sociaal verantwoord werken. Dit zijn onder andere opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen. Dit houdt ook in dat ze met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uitzetten, aannemen en uitvoeren. Door de Code te ondertekenen leggen de partijen verantwoording af over hoe ze deze code toepassen in de werkzaamheden.

Wat doen we?

De CVM is een gedragscode waarmee wij laten zien dat we sociaal verantwoord, respectvol en eerlijk onze dienstverlening aannemen en uitvoeren. Door onder meer realistische prijzen te hanteren. Aandacht te besteden aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook betrekken we onze collega’s bij alles fases van de werkzaamheden om zo hun opdrachtgevers en de maatschappij waarde te bieden.

 

Met het oog op onze mensen vinden we de kwaliteit én de prijs van onze dienstverlening belangrijk. Opdrachtgevers stellen de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. Wij vullen dit aan. En zorgen ervoor dat dit in de praktijk wordt gebracht. Onze collega’s voeren de werkzaamheden uit. Zien ze kansen voor verbetering? Graag. We vragen bewust om input. Ook bieden we ze de mogelijkheid om zich (persoonlijk) te ontplooien. Zodat ze ook buiten werktijden zich waardevol voelen.

VEBEGO Evenementen 2

Wat is het resultaat?

Onze inzet leidt tot verbetering van de arbeidsverhoudingen. Zodat er een betere relatie ontstaat tussen opdrachtgevers, leveranciers en collega’s. Met als resultaat dat onze mensen great work hebben. Met great results voor onze opdrachtgevers.