PSO certificaten

Wij willen dat iedereen in de samenleving betekenisvol werk heeft. Maar ook daarbuiten. Vebego Participatie is de specialist in het integreren van aanpakkers in de maatschappij, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn dan ook trots op onze PSO-certificaten: Trede 2, Trede 3 en 30+. Als onderdeel van al onze certificaten en keurmerken.

PSO Logo 30+ Trede3

Wat is de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

 

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is de arbeidsparticipatie verhogen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat voor alle soorten werkgevers: van mkb tot multinational, van bakker tot accountantskantoor. Daarbij stimuleert de PSO-methode om dit op een kwalitatief goede en duurzame wijze te realiseren.

Wat doen we?

Bij Vebego Cleaning Services laten we dit niet bij het in kaart brengen alleen; we hebben er bedrijfsdoelen aan gekoppeld. In 2030 dienen 30% van de medewerkers een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt te zijn. Vebego hanteert dit als algemene definitie: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn personen met een verminderd vermogen om te werken als gevolg van fysieke, mentale, medische, sociale, educatieve of economische belemmeringen, en die daardoor langer dan een jaar werkloos zijn. Het betreft mensen met een handicap of ziekte die hun vermogen om te werken belemmert, mensen met weinig of geen onderwijs, met een gebrek aan werkervaring of een criminele achtergrond, en/of mensen die te maken hebben met taalbarrières en/of vervoersproblemen of andere belemmeringen. 

 

Vebego Cleaning Services is op dit moment in het bezit van PSO – Trede 2.

 

Vebego Participatie is op dit moment in het bezit van PSO – Trede 3 alsmede PSO 30+.

VEBEGO Evenementen 2

Wat levert het op?

Onze inzet zorgt ervoor dat aanpakkers aan het werk kunnen. Werk dat betekenis heeft. Waarin zij zich belangrijk voelen, fijn kunnen samenwerken en het best tot hun recht komen. Zodat ze bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor een schone en prettige omgeving voor onze opdrachtgevers.