Participatielandgraaf

Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt met Participatie@Work!

Het is een flinke opgave om alle mensen met arbeidsvermogen te activeren en duurzaam aan het werk te krijgen of te houden. Om deze doelstelling te realiseren, hebben Vebego Participatie, Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) Landgraaf en Gemeente Landgraaf een intentieverklaring getekend om een nieuw project onder de noemer Participatie@Work vorm te geven. Doel van dit project is enerzijds om uitstroom van werkzoekenden te creëren en anderzijds het groeiend tekort aan schoonmaakmedewerkers kleiner te maken.

 

Om mismatch en vroegtijdig beëindigen van plaatsingen (mismatch op langere termijn) te voorkomen biedt het project Participatie@Work door middel van aanpassing in de werkprocessen, verbreding van de taken / werkactiviteiten en meer tijd te nemen voor de ontwikkeling en groei van de huidig werkzoekenden. Om dit te realiseren worden samen met de Gemeente Landgraaf door Vebego Participatie op geschikte werklocaties een leerwerkbedrijf opgezet, genaamd Participatie@Work.

 

Het doel en de kracht van deze samenwerking ligt in het vormgeven van een arrangement waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt zo ver als mogelijk wordt verkleind door leren en werken op locatie met als uiteindelijke doel een duurzame participatie op de reguliere arbeidsmarkt voor medewerkers behorend tot de doelgroep.

Vebego Participatie is onderdeel van Vebego Cleaning Services.

Meer nieuws

Kissi (14)
Sociaal ondernemen, greatwork, arbeidsparticipatie

Van collega's tot eeuwige vriendschap

17-09-2023
< 1 min.
Van collega's tot eeuwige vriendschap
Newbees Landscape

De werkplek waarin mensen zich veilig voelen.

14-09-2023
< 1 min.
De werkplek waarin mensen zich veilig voelen.
Sven Bloem Header

Aan de slag met inclusiviteit - Interview met Sven Bloem

04-09-2023
< 1 min.
Aan de slag met inclusiviteit - Interview met Sven Bloem