Onze aanpak

Vebego Cleaning Services werkt pragmatisch, doelgericht en procesmatig. Dat wat goed is, blijven we doen. Dat wat – in onze ogen of in die van jou – beter kan, passen we aan. We innoveren als het ons werk voor jou beter maakt. Zo houden we de lead in hygiëne en schoonbeleving. Met great work en met green work. Met great results en great jobs.

Sectoren
Aanpak Vebego
Aanpak Vebego Cleaning Services

Great work

We leggen de lat steeds hoger. We innoveren en instrueren doelgericht, op basis van jouw behoeften. Great work betekent ook dat we onze best practises delen en toepassen op jouw situatie. Zo is maatwerk de standaard en profiteer jij van de kracht van ons collectief.

Lees meer
Vooruitstrevend 1 (1)

Green work

Bij alles wat we doen, kijken we naar onze impact op jou, onze eigen medewerkers en het milieu. We zijn zuinig op de planeet die we met zijn allen delen. We minimaliseren CO2-uitstoot, besparen op chemicaliën en compenseren waterverbruik. Maar we zorgen ook dat mensen duurzaam inzetbaar blijven en dat we positief bijdragen aan onze samenleving.

Lees meer
Kwaliteit Vebego Cleaning Services

Great results

Wij zorgen voor hygiëne en schoonbeleving, zodat jij jouw werk steeds beter kunt doen. Voor je klanten en je medewerkers. We investeren in jou en ketenpartners. Om de wereld te kennen waarin jij je beweegt. Dat levert great results op. Omdat we samen aan de juiste touwtjes trekken.

Lees meer
Milieu 2

Great jobs

Wij zijn goed voor onze mensen, zodat zij goed kunnen én willen zijn voor jou. Dat is onze basis. Met great jobs. We bieden mensen kansen. Kansen op betekenisvol werk. We ontwikkelen onze medewerkers op de vlakken waar ze zelf willen groeien, omdat dat bijdraagt aan een goed leven.

Lees meer