Co2 Prestatieladder

Vebego zet in op diversiteit en inclusiviteit: we hebben een baan voor iedereen die bij ons wil werken. Tegelijkertijd nemen we onze verantwoordelijkheid om de milieubelasting van onze activiteiten zo veel mogelijk te reduceren om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Als familiebedrijf willen wij met de diensten en producten die we leveren ook een toekomst geven aan toekomstige generaties. Vanuit die gedachte heeft Vebego er in 2021 definitief voor gekozen de Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad te nemen.

CO2 Prestatieladder Logo Vierkant (1)

Ons hoofddoel is SDG 8, eerlijk werk en economische groei. Daarnaast dragen wij actief bij aan SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie). We nemen onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Dit doen we door onze CO2-uitstoot drastisch terug te dringen en door circulariteit een prominente plek te geven in onze bedrijfsvoering.

 

In 2030 willen we CO2-neutraal zijn.

In 2030 is 50% van ons materiaalgebruik en afval circulair.

 

Sinds 2023 zijn wij daarom gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder en nog actiever aan de slag met het realiseren van onze doelstellingen.

Co2 management met 5 niveaus

De CO2-Prestatieladder is een instrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt om CO2-uitstoot en kosten te verminderen in bedrijfsvoering, projecten en de keten. Het wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument.

 

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem met 5 niveaus. Tot en met niveau 3 richt een organisatie zich op de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook gewerkt aan de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder vanuit vier invalshoeken:

 

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: Het stellen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

 

Jaarlijks vindt een audit plaats door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Zo kan een gecertificeerde organisatie garanderen dat het CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten werkt, jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. Vebego Cleaning Services is sinds 2023 gecertificeerd; het certificaat vind je via deze link.

Ga naar CO2 Keurmerk
CO2 Prestatieladder Vebego Cleaning Services
CO2 Prestatieladder Logo Vierkant

Co2 Footprint

Wij hebben één centraal document opgesteld waarin, inclusief een link naar Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen zijn opgenomen: 
- CO2 Footprint
- onze maatregelen 
- doelstellingen en voortgang
- participatie initiatieven

CO2-Bewust Certificaat
CO2 Footprint 2023
CO2 Communicatieverslag 2023
CO2 Footprint 2022
CO2 Communicatieverslag 2022
CO2 Footprint 2021

Maatregelen

Zoals duidelijk wordt uit onze CO2-footprint liggen onze grootste verbruiken in het wagenpark. Ons doel is dan ook om in 2025 een volledig elektrisch wagenpark te hebben. 

Wat doen we nog meer?

Huisvesting

Naast het verduurzamen van ons wagenpark zijn we druk bezig met het verduurzamen van onze huisvesting. Bijvoorbeeld door groene energiecontracten af te sluiten of te verhuizen naar moderne panden zonder gas.

KAM Commissie Schoonmakend Nederland

Wij zijn lid van de KAM Commissie van Schoonmakend Nederland. Het doel van de commissie is de leden van Schoonmakend Nederland te informeren over relevante trends en ontwikkelingen als ook waar nodig en mogelijk het beleid van de overheid te beïnvloeden. Minimaal 4 keer per jaar komt de commissie samen en heeft ook regelmatig overleg met andere organisaties. Denk hierbij aan: MVO Nederland, RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazen-wassersbranche), VSR (Vereniging Schoonmaak Research), de NVZ (Nederlandse Vereniging van zeepfabrikanten).