Co2 Prestatieladder

In 2023 hebben we onze CO2-voetafdruk in kaart gebracht en zijn we zijn direct begonnen met het verminderen ervan. Dit doen we door het reductiesysteem te gebruiken dat voldoet aan de CO2-Prestatieladder 3.1. Dit systeem richt zich op inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven. Je kunt op deze pagina lezen hoe wij elk van deze onderdelen hebben aangepakt.

Logoco2pl (3)

De CO2-Prestatieladder is een instrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt om CO2-uitstoot en kosten te verminderen in bedrijfsvoering, projecten en de keten. Het wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument.

 

Organisaties die gecertificeerd worden volgens de Ladder zullen direct profiteren van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatie. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail in 2009 en wordt sinds 2011 beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

 

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem met 5 niveaus. Tot en met niveau 3 richt een organisatie zich op de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook gewerkt aan de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

 

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: Het stellen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

 

Elk jaar wordt de gecertificeerde organisatie ge-audit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Zo kan een gecertificeerde organisatie garanderen dat het CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten werkt, jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

CO2INFO